top

 

COMLIGHT

INTELLIGENT

BELYSNING

KONTROL

TEKNOLOGI

Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning,

Pilotprojekt i Hillerød

Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning,

Eagle Eye Zhaga radar/sensor

Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning,

NYX vejarmatur

Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Eagle Eye ZhagaSmart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Eagle Eye ZhagaSmart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning, Smart city, energibesparelse, bæredygtighed, vejbelysning, vej, belysning,

Besparelser på energiforbruget behøver ikke at kompromittere tryghed og kvalitet

Overalt i de danske kommuner, ses der på hvordan man kan effektivisere udendørsbelysningen, så energiforbruget sænkes. I Hillerød Kommune har man også haft det mål, men med et klart ønske om, at besparelser indenfor udendørsbelysning ikke skulle kompromittere borgernes tryghedsfølelse.

- Når der skal skæres på elforbruget, kan man tage den nemme løsning og dæmpe lyset på gaderne om aftenen. Men særligt i de mørke vinter-måneder, er lyset vigtigt for borgernes tryghedsfølelse. Det kan ligefrem betyde, at de vil bevæge sig mindre ud når mørket falder på. Og for os er tryghed vigtigere end besparelser på elforbruget. Men vi besluttede at finde en løsning, som kunne give en tryg udendørsbelysning, samtidig med at vi kunne se et fald i el-udgifterne, således fortæller Morten Skibstrup Nikolajsen, som er Projektleder og Belysningsingeniør hos Hillerød Kommune. Han fortsætter:

- Her kom vi i dialog med DELUX, der anbefalede Comlight's Motion Sensing Outdoor Lighting. Det er et belysningssystem, hvor lyset styres af en radar, som detekterer aktivitet på vejen. Det vil sige at lyset vil være dæmpet og kommer der en bil, cyklist eller fodgænger, vil lysstyrken øges. Vi syntes det lød spændende og lavede tre pilotprojekter her i Hillerød.

- Teknikken bag er meget interessant. Radaren er nemlig i stand til at skelne mellem de forskellige trafikanter. Det betyder, at hvis en bil kommer kørende, vil radaren opfange bevægelsesmønstret og tænde 5 lamper foran den, som en dominoeffekt. Er det derimod en fodgænger vil det kun være tre lamper foran. Det vil sige, at systemet giver optimale lysforhold til alle slags trafikanter, forklarer Morten.

Udsigt til bedre og billigere belysning
Selvom der endnu ikke er præcise tal for strømbesparelsen, kan man se, at der på sigt er store besparelser at hente:

- Vi har kunnet måle, at på de steder vi har installeret Comlight-systemet, er lyset dæmpet 75% af tiden. En anden interessant gevinst ved systemet er, at vi kan måle aktiviteten på vejene. De tracker kun bevægelse, så borgerne bliver som sådan ikke overvåget, men vi kan stadig få et indblik i aktiviteten på vores stisystemer, samt hvilken type trafik det er. Det er jo interessant data for byplanlæggere, arkitekter og naturligvis for os i den kommunale forvaltning, siger Morten.

Hillerød er også kendt for en overvældende natur og Comlight kan også bruges på de fine skovstier, hvor udendørsbelysning tidligere ikke har kunnet benyttes:

- Med det her system mindsker vi lysforureningen. På skovstierne i kommunen har vi ikke kunne opsætte udendørsbelysning, fordi det ville forstyrre dyrelivet om natten. Men med belysningsløsninger som Comlight, er det muligt at opsætte stibelysning. Så kan man benytte naturen på alle tider af døgnet, uden at vi forstyrrer den naturlige cyklus, hvilket natur-folkene i kommunen er været glade for.

Tilfredse beboere
Men hvis lyset varierer i styrke alt efter trafikflowet, vil det muligvis kunne genere borgerne?

-  Vi har opsat Comlight-systemet på en villavej, hvor vi har snakket med beboerne om deres oplevelse. Og de har været utroligt glade. Det skal jo også siges at kører en bil eller cyklist forbi, skrues der ikke bare op for lyset. Det er en dæmpet proces. Vores mål var, at vi ikke ville kompromittere borgernes tryghed og det opnåede vi her. De fortalte at man havde en fornemmelse af, at der blev holdt øje med vejen og at man ikke oplevede nogen gener fra lyset, siger Morten og afslutter:

- For os er det vigtigt at få borgenes input især når det gælder korrelationen mellem tryghed og den udendørsbelysning, for det er ikke noget man bare kan sætte en formel på og så løse ud fra en række beregninger. Så det har hjulpet os i vores videre arbejde med kommunens nye retningslinjer for etablering af belysning.


Om Comlight
Med Comlight's Motion Sensing Outdoor Lighting er det muligt at sørge for såvel sikkert som energibesparende vej- og pladsbelysning. Hver eneste gadelampe har en radar-detektor monteret, der opfanger al aktivitet som har behov for optimal belysning på et givent område. Idet radereren kun registrerer aktivitet som er relevant for sikkerhed, er løsningen således også energibesparende. 

Denne nye form for vej- og pladsbelysning er en fordelagtig måde at reducere energiforbruget til et bæredygtigt niveau, hvilket også er årsagen til, at løsningen i sigende grad benyttes til belysning af blandt andet veje, parker, offentlige pladser, parkeringspladser og industriområder.

Eagle Eye Zhaga pdf
Eagle Eye 3.0 pdf
Comlight Access pdf

Energibesparende

Undgår energispild ved fuld oplysning af tomme veje og pladser.

Personlig sikkerhed

Sikker færden i trafik og ved offentlige områder øges ved velfungerende

belysning.

Miljømæssig bæredygtigjed

Det konstante kunstige lys påvirker, ifølge forskere, både dyr og planter. En reducering af dette vil således have en positiv effekt på miljøet.